بر اساس سیاست های کلی سلامت ، جلوگیری از تقاضای القایی دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی از تکالیف وزارت بهداشت است.

استناد مشاور وزیر صنعت ، معدن و تجارت و دبیر ستاد تنظیم بازار کشور در خصوص عدم صلاحیت وزارت بهداشت برای قیمت گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی به مصوبه ۹۶/۰۴/۰۶ ستاد هدفمند سازی یارانه ها است ، لیکن بر اساس رویه حقوقی، مصوبه عام موخر ستاد هدفمندی سازی یارانه ها، ناسخ مصوبه خاص مقدم هیأت وزیران در قیمت گذاری تجهیزات پزشکی نیست.

وزارت بهداشت به منظور تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی اقداماتی را به عمل آورده که نسبت به پرداخت مطالبات تامین کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی اقدام کند و وزیر بهداشت طی بخشنامه شماره، ۱۰۰/۱۲۰۳ مورخ ۳ بهمن ۹۶، نحوه پرداخت بدهی های دارو و تجهیزات را به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ کرده است و علیرغم کمبود اعتبارات، تمامی ارکان دولت و وزارت بهداشت و بیمه ها در تلاش اند تا پرداخت مطالبات تامین کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی انجام گیرد و گزارشات پرداخت مطالبات مذکور از سوی مسئولین بیمه و دانشگاهها اطلاع رسانی شده است.

در بحث قیمت گذاری ، تاثیر نرخ ارز بر قیمت ها مورد توجه قرار گرفته است که در کمیسیون قیمت گذاری تجهیزات پزشکی طرح، مصوب و اعمال می شود، همچنین در بعضی از ملزومات پزشکی که قیمتها نسبت به قیمت منطقه ای و بین المللی بالاتر است، بررسی ها بر اساس روال و فرمول های کارشناسی که اطلاع رسانی شده است، در دستورکار کمیسیون قیمت گذاری قرار گرفته است.

نظر دبیر ستاد تنظیم بازار کشور در خصوص قیمت گذاری تجهیزات پزشکی به منظور اظهارنظر به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده است .