محققان دانه های ریزی از پلیمر و ترکیب ذرات نانو ساخته اند که می توان از آن به عنوان میکرو لیزر کوچک استفاده کرد.

دانشمندان سال ها وقت صرف کوچکتر کردن لیزرها کرده اند . در همین راستا محققان آزمایشگاه برکلی نیز آخرین اختراع خود را رونمایی کرده اند.

گروهی از محققان بین المللی در دانشگاه برکلی میکرولیزرهایی ساخته اند که از یک سلول خون کوچکتر است. محققان متوجه شده اند دانه های پلیمری با قطر ۵ میکرون را می توان با ذرات نانو(سدیم، فلوراید ییتریوم که با تولیوم ترکیب شده باشد) مخلوط  کرد. این ترکیب در مجاورت نور مادون قرمز، اشعه هایی با طول موج خاص منتشر می کند.

این معجون سبب می شود نور دور سطح داخلی هر دانه خم شود و نوعی تصادم ایجاد کند که به طور مداوم شدت نور را قدرتمندتر می کند.

می توان از این لیزرهای کوچک حتی در وضعیت جامد و سخت نیز ۵ ساعت مداوم استفاده کرد . حتی اگر این دانه ها وارد خون یا محیط های دیگر  شوند، بازهم قابلیت عملکرد دارند. همچنین آنها به راحتی فرسوده نمی شوند.

محققان متوجه شده اند این دانه را می توان پس از ماه ها یا سال ها به عنوان لیزر استفاده کرد. همچنین اگر نیاز باشد لیزر تغییر جهت یابد، می توان با استفاده از نور مادون قرمز این کار را انجام داد.

البته دانشمندان هنوز مشغول بهبود این لیزرها هستند.

به گفته محققان می توان از این روش برای کنترل فعالیت نورون ها استفاده کرد. چنین روشی برای از بین بردن بیماری های مغزی به کار می رود.

 همچنین این لیزرهای کوچک به حسگرها کمک می کنند تغییرات شیمیایی و محیطی را ردیابی کنند .