این امکان وجود دارد که یک پچ برچسبی همراه با میکروسوزن­ها به پزشکان کم کند تا کلاژن را تا عمق بیشتری و بدون هیچ گونه دردی به بیمار تزریق کنند.

محققان دانشکده علوم دانشگاه ملی سنگاپور ، از فرآیندی بر اساس فوتولیتوگرافی برای ایجاد یک پچ ترانس درمال متشکل از میکروسوزن­ های پلیمری حاوی لیدوکائین استفاده کردند . این سیستم تزریق ترانس درمالی سبب می­ شود لیدوکائین در عرض پنج دقیقه وارد پوست شود .

محققان اشاره کردند که سوزن­ های موجود در پچ ، حدود ۶۰۰ میکرومتر طول دارند که سبب تزریق دارو بدون هیچ­گونه دردی به بیمار می­ شوند. پچ از یک سیستم مخزنی بهره می­ برد که در واقع کانال­هایی برای نگهداری دارو در لایه­ های پشتیبان بوده و به بسته شدن سریع منافذ ایجاد شده توسط میکروسوزن­های پچ می­ شود.

سپس این تیم تحقیقاتی به سرپرستی دکتر لیفنگ کانگ سیستم تحویل ترانس درمالی را مورد آزمایش قرار دادند تا تعیین کنند که آیا این سیستم می­ تواند برای رساندن کلاژن به عمق پوست مؤثر باشد یا خیر .

محققان در مطالعه منتشر شده در Pharmaceutical Research گفتند : “نشان داده شد که سوزن­ ها سبب افزایش نفوذ کلاژن در مقایسه با انتشار غیر فعال کلاژن به داخل پوست موش می ­شوند”.

محققان برآنند که آزمایشات بالینی پچ میکروسوزنی را برای ارزیابی بیشتر اثربخشی تزریق کلاژن به منظور مراقبتهای پوستی و کاربردهای زیبایی آغاز کنند.